Skip to main content

Rewizja okresowa indeksów WIG20 i mWIG40 oraz korekta nadzwyczajna indeksu mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 21 grudnia 2012 r. GPW w Warszawie dokonała okresowej rewizji portfela indeksu WIG20 replikowanego przez fundusz Lyxor ETF WIG20. Lista uczestników indeksu nie zmieniła się. Szczegółową informację na temat aktualnego składu portfela indeksu WIG20 przedstawia poniższa tabela.

Tego samego dnia nastąpiła rewizja portfela indeksu mWIG40, którego zachowanie jest odzwierciedlane przez fundusz Ipopema m-Indeks FIO. Do portfela indeksu w miejsce akcji spółki Polish Energy Partners (PEP) weszły akcje spółki New World Resources (2,51% udział w indeksie). Szczegółową informację na temat składu portfela indeksu mWIG40 przedstawia poniższa tabela.

Z kolei po sesji w dniu 28 grudnia 2012 r. zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna listy uczestników indeksu mWIG40 polegająca na usunięciu z portfela indeksu akcji spółki Kredyt Bank i dodaniu 25 333 000 akcji spółki Apator. Operacja ta wynika z planowanego połączenia spółki Kredyt Bank ze spółką BZWBK i zawieszenia obrotu jej akcjami od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia wykluczenia z obrotu giełdowego.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.