Skip to main content

Rewizja kwartalna portfela indeksu WIG-ESG

Po sesji w dniu 18 września 2020 r. została przeprowadzona rewizja kwartalna portfeli kilku indeksów, w tym indeksu WIG-ESG, którego wyniki inwestycyjne naśladuje fundusz indeksowy NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

Uczestnikami indeksu WIG-ESG są spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, które znajdowały się w portfelach tych indeksów według stanu na koniec lipca 2020 r. Udziały spółek w indeksie WIG-ESG zostały ustalone na podstawie liczby akcji w wolnym obrocie z uwzględnieniem Rankingu ESG (współczynnik ESG) oraz oceny stosowania zasad Kodeksu Dobrych Praktyk (współczynnik KDP). Zgodnie z metodą indeksu, w stosunku do spółki GPW zastosowano tzw. mechanizm wygładzania. Dodatkowo udział spółki CDPROJEKT został ograniczony do 10 proc., a łączny udział spółek przekraczających 5 proc. wartości portfela indeksu został ograniczony do 40 proc.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.