Skip to main content

Rekordowy poziom aktywów funduszu indeksowego Ipopema TFI

Według danych na temat marcowych aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce opublikowanych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, w końcu minionego miesiąca wartość aktywów netto (WAN) funduszu Ipopema m-Indeks FIO (zarządzanego przez Ipopema TFI), którego istotą jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie wyników indeksu mWIG40, osiągnęła rekordowy poziom 38,05 mln zł (por. wykres). Tym samym pokonany został poprzedni rekord odnotowany w październiku 2013 r. (34,55 mln zł). Warto również podkreślić, iż był to już piąty z rzędu miesiąc wzrostu WAN tego funduszu (ostatni raz podobna sytuacja miała miejsce w połowie 2013 r.).

Wzrost wartości aktywów funduszu indeksowego Ipopemy to niewątpliwie w dużej mierze konsekwencja coraz lepszych nastrojów panujących w segmencie średnich spółek na GPW w Warszawie. Należy jednak zauważyć, iż odwzorowywany przez Ipopema m-Indeks FIO indeks mWIG40 wzrósł w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku o 7,1%, podczas gdy aktywa netto Ipopema m-Indeks FIO zwiększyły się już o 36,3%. Widać więc wyraźnie, iż za tak znaczącym wzrostem aktywów stoi nie tylko korzystna koniunktura wśród spółek o średniej kapitalizacji, ale przede wszystkim nowe wpłaty na rachunek funduszu dokonywane przez inwestorów. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, iż przyczyniły się do tego głównie bardzo dobre – na tle innych funduszy należących do tej samej kategorii inwestycyjnej – wyniki inwestycyjne funduszu w 2014 roku. Stopa zwrotu osiągnięta w tym okresie przez Ipopema m-Indeks FIO wyniosła bowiem 4,4% i była najwyższa w swojej grupie, podczas gdy średnia stopa zwrotu funduszy małych i średnich spółek wyniosła -7,0% (według danych Analiz Online). Dzięki temu fundusz ten został również w marcu uhonorowany przez GG Parkiet statuetką „Byka i Niedźwiedzia” w kategorii „Najlepszy fundusz akcji polskich” (więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj). Ostatnie miesiące nie okazały się już jednak tak korzystne – choć w pierwszym kwartale wynik funduszu był lepszy niż w całym ubiegłym roku (stopa zwrotu wyniosła 6,3%), to jednak był to najgorszy wynik w tej kategorii funduszy, o ponad 3 pkt. proc. gorszy od średniej (9,6%). Mimo to w dłuższym horyzoncie Ipopema m-Indeks FIO nadal plasuje się w czołówce funduszy średnich i małych spółek – w perspektywie 12-miesięcznej jest na piątej pozycji z wynikiem 7,4%, w perspektywie dwuletniej zajmuje drugie miejsce z rezultatem 40,2%, a w horyzoncie trzyletnim jest na czwartym miejscu z wynikiem 48,5% (według danych AO na koniec marca).

Prawdopodobnie zachęcona dobrymi wynikami sprzedażowymi Ipopema TFI uruchomiła niedawno subfundusz Ipopema m-Indeks (wchodzi w skład funduszu parasolowego Ipopema SFIO), który powiela politykę inwestycyjną swojego starszego odpowiednika (więcej informacji na jego temat można znaleźć tutaj). Jego aktywa na koniec marca wynosiły niecałe 400 tys. zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.