Skip to main content

Rekordowe obroty i wzrost notowań funduszu Lyxor ETF WIG20

W dniu wczorajszym (5 października) po raz kolejny odnotowano rekordową wartość i wolumen obrotu tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20 (odpowiednio 8 123 tys. zł i 15 134 walory). Dzienna wartość obrotu liczona w euro po raz pierwszy przekroczyła 2 mln euro (2 044 tys. euro). Zawarto 63 transakcje tym instrumentem finansowym.

Jednocześnie w dniu wczorajszym miała miejsce największa jak dotychczas zmiana kursu – wyniosła ona +3,22%, a wartość jednego tytułu uczestnictwa Lyxor ETF WIG20 wzrosła do poziomu 275,00 zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.