Skip to main content

Rejestracja certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF NASDAQ-100 serii A i B w KDPW

AgioFunds TFI poinformowało, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych postanowił:

  • Uchwałą nr 187/2021 z dnia 4 lutego 2021 r. przyznać funduszowi BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT oraz
  • Uchwałą nr 193/2021 z dnia 5 lutego 2021 r. rejestrować w depozycie
    papierów wartościowych papiery wartościowe funduszu BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ (35 800 serii A i nieokreśloną liczbę serii B)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.