Skip to main content

Przydział certyfikatów serii A funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ

Jak poinformowało AgioFunds TFI w dniu 30 września 2019 r., w związku ze złożeniem ważnych zapisów w ramach subskrypcji certyfikatów serii A funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ w ilości 13 815 (w tym 1 400 w transzy inwestorów instytucjonalnych i 12 415 w transzy inwestorów indywidualnych) oraz dokonaniu wpłat na te certyfikaty na łączną wartość 5 030 179,65 zł (cena emisyjna jednego certyfikatu wynosiła 364,11 zł), towarzystwo dokonało przydziału certyfikatów serii A inwestorom instytucjonalnym i indywidualnym. Tym samym nastąpiło zamknięcie oferty publicznej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.