Skip to main content

Przesunięcie terminu zapisów na certyfikaty funduszy Beta ETF WIG20lev i Beta ETF WIG20short

Aktualizacja: 5.11.2019 r.

Według opublikowanych komunikatów aktualizacyjnych do prospektów emisyjnych certyfikatów serii A i B funduszy Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ i Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ, terminy przyjmowania zapisów na certyfikaty Serii A obu ETF-ów ulegną przesunięciu. W przypadku funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ przyjmowanie zapisów rozpocznie się w dniu 28 listopada 2019 r. od godziny 8.00 i będzie trwać do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 18.00 włącznie. W przypadku funduszu Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ przyjmowanie zapisów rozpocznie się w dniu 24 września 2019 r. od godziny 8.00 i będzie trwać do dnia 25 września 2019 r. do godziny 18.00 włącznie.

Według zaktualizowanego harmonogramu przeprowadzenia emisji, przydział certyfikatów serii A i zamknięcie oferty publicznej ma nastąpić 4 grudnia 2019 r. (dla funduszu Beta ETF WIG20lev) i 27 września (Beta ETF WIG20short).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.