Skip to main content

Produkt strukturyzowany oparty m.in. na SPDR Gold Shares w ofercie DnB Nord

Bank DnB NORD wprowadził nowy produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie NORD 5 stars. Został on oparty na cenach pięciu aktywów – akcjach czterech spółek (Samsung Electronics Co Ltd, GlaxoSmithKline plc, Bank of China Ltd, China Mobile Ltd) oraz na cenie SPDR Gold Shares – największego na świecie funduszu typu ETF inwestującego w złoto, notowanego na giełdach w Nowym Jorku, Tokio, Hong Kongu i Singapurze.

Ubezpieczenie NORD 5 stars to maksymalnie 3-letni produkt, który dzięki zastosowaniu opcji auto call może zakończyć się wcześniej. Jeśli po roku od daty rozpoczęcia ubezpieczenia (1 czerwca) ceny wszystkich aktywów wzrosną lub będą równe wartości początkowej – wówczas produkt kończy się automatycznie, a klient otrzymuje 100% zainwestowanej składki plus premię w wysokości od 8% do 11%. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony po roku, ponowny „odczyt” zostanie dokonany po dwóch latach. Jeśli wówczas ceny aktywów będą równe bądź wyższe od wartości początkowej, ubezpieczenie zakończy się wypłatą premii w wysokości od 16% do 22% zainwestowanej składki. Analogicznie – w przypadku spełniania warunku po trzecim roku, klient otrzyma premię w wysokości od 24% do 33%. Jeśli po tym okresie ceny aktywów będą niższe od wartości początkowej, ubezpieczenie zakończy się zwrotem 100% zainwestowanego kapitału.

NORD 5 stars przygotowany został w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie we współpracy z towarzystwem ubezpieczeń na życie MetLife Amplico. Dzięki takiej konstrukcji klient jest objęty ochroną ubezpieczeniową na życie, nie płaci również podatku od zysków kapitałowych.

Minimalna składka to 10 tys. zł. Subskrypcja potrwa do 25 maja – we wszystkich oddziałach banku DnB NORD. Przy inwestycji w NORD 5 stars nie jest pobierana opłata manipulacyjna.

Dla osób zapisujących się na NORD 5 stars DnB NORD przygotował też specjalną ofertę depozytową. Każdy kto zainwestuje w NORD 5 stars może jednocześnie założyć 3-miesięczną lokatę o promocyjnym oprocentowaniu 8% w skali roku (oprocentowanie stałe). Minimalna kwota lokaty to 10 tys. zł, natomiast kwota maksymalna nie może być wyższa od wysokości wpłaty na NORD 5 stars.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.