Skip to main content

Powołanie Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych

GPW Benchmark informuje o powołaniu Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych w skład której  wchodzi TBSP.Index oraz o 5 nowych indeksów obligacji skarbowych (fixed income) uwzględniających portfele obligacji z różnymi terminami do wykupu:

  • Indeksy należące do Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych (RIO) odzwierciedlają realia i trendy na organizowanym przez BondSpot hurtowym rynku obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu oraz zerokuponowych.
  • Każdy z Indeksów uwzględnia zmiany kursów referencyjnych obligacji skarbowych w jego składzie, wartości narosłych odsetek oraz dochodów z reinwestycji kuponów odsetkowych (indeksy typu dochodowego).
  • Publikacja indeksów rozpocznie się w dniu 28 listopada 2022 roku.

Wprowadzony zestaw indeksów pozwala na lepsze ujęcie krótko-, średnio- oraz długoterminowego horyzontu inwestycyjnego w segmencie obligacji skarbowych. Nowe indeksy dostarczą dodatkowych narzędzi do analiz porównawczych oraz wiedzy analitycznej dotyczącej obligacji skarbowych w Polsce i stanowią odpowiedź na zgłaszane przez uczestników rynku finansowego potrzeby w zakresie oferty GPWB, przez co przyczynią się do poszerzenia możliwości oferowania nowych instrumentów inwestycyjnych wykorzystujących wystandaryzowane indeksy rynku Treasury BondSpot Poland.

Dane wejściowe do opracowywania nowych i indeksów obligacji stanowią kursy referencyjne TBSP, wykorzystywane w metodzie TBSP.Index.

Szczegółowe informacje na temat metody opracowywania oraz parametrów wstępnych dla indeksów zawiera Regulamin. Równocześnie z jego wejściem w życie w dniu 28 listopada br., uchylony zostaje Regulamin Indeksu TBSP.Index, który stanie się jednym z Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych.

Oferta indeksów obligacji skarbowych od 28 listopada 2022

Pełna nazwaOznaczenieTermin zapadalności obligacji (w miesiącach)
Treasury BondSpot Poland Index*TBSP.Index*co najmniej 6
GPWB Poland Government Bond 1Y-3YGPWB-B1Y3Yod 12 do 36
GPWB Poland Government Bond 1Y-4YGPWB-B1Y4Yod 12 do 48
GPWB Poland Government Bond 1Y-5YGPWB-B1Y5Y12 do 60
GPWB Poland Government Bond 3Y-5YGPWB-B3Y5Yod 36 do 60
GPWB Poland Government Bond 5Y+GPWB-B5Yco najmniej 60

*dotychczasowe zasady opracowywania TBSP.Index pozostają niezmienione

Publikacja wartości indeksów rozpocznie się 28 listopada br.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.