Skip to main content

Pierwszy fundusz pasywny w ofercie NN Investment Partners TFI

3 września 2019 r. rozpoczął działalność NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania. Tego samego dnia ruszyły notowania WIG-ESG – nowego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz zarządzany przez NN Investment Partners TFI będzie dążył do odwzorowania notowań tego właśnie wskaźnika.

NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania łączy zalety funduszu pasywnego oraz odpowiedzialnego społecznie i środowiskowo. Jest tani – maksymalna opłata za zarządzanie to 0,80 proc. dla inwestorów instytucjonalnych i 0,99 proc. dla indywidualnych i przejrzysty – dokładnie wiadomo skąd się bierze stopa zwrotu. Strategia inwestycyjna funduszu dopuszcza niewielkie odchylenia względem indeksu, co do zasady jednak jej celem jest replikacja WIG-ESG.

– Świadomość klientów TFI w dziedzinie opłat pobieranych przez fundusze jest coraz większa. Uruchamiając tani fundusz pasywny odpowiadamy na ich zmieniające się oczekiwania – tłumaczy Radosław Sosna, zarządzający NN Investment Partners TFI. – Dodatkowo NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania uzupełni naszą gamę funduszy odpowiedzialnych. Oferujemy już NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania, w którym włączenie analizy ESG do procesu inwestycyjnego jest najgłębsze – do portfela funduszu trafiają wyłącznie spółki realizujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Stopień niżej znajduje się NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania, który wyklucza całkowicie z portfela pewne grupy emitentów (np. spółki opierające działalność na węglu) i równolegle do standardowej analizy fundamentalnej promuje spółki o wysokich ocenach ESG. Schodząc jeszcze niżej trafiamy na NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania, który do portfela dodaje ESG w podstawowym zakresie – mówi Radosław Sosna.

WIG-ESG grupuje spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, ale wagi poszczególnych emitentów są inne niż w indeksach źródłowych. Spółki o wysokich ocenach pod względem kryteriów ESG (environmental – środowiskowych, social – społecznych i governance – ładu korporacyjnego) są premiowane wyższym udziałem w WIG-ESG. Z kolei przedsiębiorstwom, które wypadają słabo, jest przyznawane mniej miejsca w indeksie i – w efekcie – również w portfelu NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

– Indeks WIG-ESG jest odpowiedzią Giełdy Papierów Wartościowych na rosnące zainteresowanie inwestorów giełdowych tematyką odpowiedzialnego inwestowania. Na świecie występuje coraz silniejszy trend inwestowania w akcje przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności kwestie odpowiedzialności społecznej i środowiskowe oraz dbające o relacje ze swoimi interesariuszami. Ponadto wpływ na udział spółki w indeksie będzie miał stopień przestrzegania przez spółki giełdowe najwyższych standardów ładu korporacyjnego. Indeks WIG-ESG jest obliczany przez GPW, a przy kompozycji jego portfela pod uwagę brane są informacje dostarczane przez niezależną firmę z międzynarodową renomą – mówi Izabela Olszewska, członek zarządu GPW.

NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania powstał z przekształcenia funduszu dla inwestorów instytucjonalnych NN FIO Akcji 2, o aktywach rzędu 1,6 mld zł. Zamiarem NN Investment Partners TFI jest włączenie go do funduszu parasolowego NN FIO po otrzymaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (wniosek został już złożony). W ten sposób NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania stanie się dostępny dla inwestorów indywidualnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.