Skip to main content

Pierwsza wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu Beta ETF WIG20lev

21 stycznia 2020 r. miała miejsce pierwsza wycena wartości aktywów netto (WAN) funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ. Tego dnia aktywa netto funduszu były warte 5 040 192,50 PLN, a WAN przypadająca na certyfikat inwestycyjny wyniosła 52,23 PLN.

Powołane zostały również osoby zarządzające funduszem. Są to: Kazimierz Szpak (Beta Securities Poland) oraz Dawid Bąbol (Beta Securities Poland).

7 stycznia 2020 r. fundusz został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem 1665.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.