Skip to main content

Piąty z rzędu spadek aktywów funduszy indeksowych

Lipiec był już piątym z kolei miesiącem, w którym odnotowaliśmy spadek wartości aktywów netto (WAN) zarządzanych przez fundusze indeksowe w Polsce. Według naszych obliczeń, na podstawie informacji o WAN funduszy inwestycyjnych gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), w lipcu aktywa netto tej grupy funduszy zmniejszyły się o 5,8 mln zł (2,9%) do 193,4 mln zł. Od początku 2014 r. WAN funduszy indeksowych zmniejszyła się już o 11,9 mln zł (5,8%), natomiast w tym samym okresie 2013 r. zanotowaliśmy wzrost o 21,3 mln zł (13,2%).

Łączne aktywa pięciu funduszy indeksowych odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów zmniejszyły się w lipcu o 4,3% do 177,7 mln zł. Wśród nich tylko jeden fundusz – Ipopema Short Equity odwzorowujący wyniki indeksu WIG20 short – zanotował niewielki wzrost wartości aktywów (o 1,3 mln zł do 6,4 mln zł). Pozostałe podmioty z tej grupy doświadczyły spadku wartości aktywów – w największym stopniu dotknął on subfunduszu Quercus lev naśladującego wyniki indeksu WIG20lev, którego aktywa zmniejszyły się o 6,1 mln zł do 130,8 mln zł.

WAN subfunduszu Quercus Gold odwzorowującego zmiany cen na rynku złota inwestycyjnego zwiększyła się – już szósty miesiąc z rzędu – tym razem o 2,2 mln zł (16,4%) do 15,7 mln zł.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.