Skip to main content

Okresowa zmiana portfeli indeksów TBSP.Index i GPWB-BWZ

Po sesji w dniu 28 czerwca 2024 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfeli indeksów obligacji, których administratorem jest GPW Benchmark. Dotyczyło to m.in. indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz Goldman Sachs Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii DS0727, DS1030, DS1033, OK0426, PS0425, PS0729 i WS0429. Ponadto do portfela indeksu weszła seria DS1034. Skład portfela indeksu według stanu na 25 czerwca 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Tego samego dnia została także przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu GPWB-BWZ, którego wyniki inwestycyjne naśladuje fundusz Beta ETF Obligacji 6M. W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii WZ0525 i WZ1129. Skład portfela indeksu według stanu na 25 czerwca 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.