Skip to main content

Okresowa zmiana portfela TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 stycznia 2020 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe. W indeksie zaszły następujące zmiany:

  • nowa obligacja: OK0722

  • zmiana liczby obligacji serii: DS1029, PS1024

Poniżej aktualny skład portfela indeksu TBSP.Index.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.