Skip to main content

Okresowa zmiana portfela TBSP.Index

Po sesji w dniu 30 września 2020 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index. W indeksie zaszły miejsce następujące zmiany:

  • obligacja opuszczająca indeks:  PS0421;
  • zmiana liczby obligacji serii: DS1030, OK0521, PS0425, PS0721.

Skład portfela indeksu według stanu na dzień 25 września 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.