Skip to main content

Okresowa zmiana portfela TBSP.Index

Po sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe. W indeksie zaszły następujące zmiany:

  • nowa obligacja: OK0722

  • obligacja opuszczająca indeks: OK0720

  • zmiana liczby obligacji serii: DS1020, DS1029, PS1024

Poniżej aktualny skład portfela indeksu TBSP.Index.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.