Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 maja 2021 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują trzy fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie, PKO Obligacji Rynku Polskiego oraz NN Indeks Obligacji. W portfelu indeksu zmieniła się liczba obligacji serii DS1030, OK0423, PS0422 i PS1026. Skład portfela indeksu według stanu na 26 maja 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.