Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 29 stycznia 2021 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują trzy fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie, PKO Obligacji Rynku Polskiego oraz NN Indeks Obligacji. W portfelu indeksu zmieniła się liczba obligacji serii PS0425 i DS1030. Skład portfela indeksu według stanu na 27 stycznia 2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.