Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Według informacji GPW Benchmark po sesji w dniu 30 listopada 2020 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują trzy fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie, PKO Obligacji Rynku Polskiego oraz NN Indeks Obligacji. W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii DS1021, DS1030, PS0425 i PS0721.

Skład portfela indeksu według stanu na 25 listopada 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.