Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują trzy fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie, PKO Obligacji Rynku Polskiego oraz NN Indeks Obligacji. Portfel indeksu opuściła obligacja serii PS0721. Ponadto w indeksie zmieniła się liczba obligacji serii: DS1021, DS1030 i PS0425. Skład portfela indeksu według stanu na 23 grudnia 2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.