Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 marca 2023 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfeli indeksów obligacji, których administratorem jest GPW Benchmark. Dotyczyło to również indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz NN Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). Indeks opuściły obligacje serii DS1023, a zmiana liczby obligacji miała miejsce w przypadku obligacji serii PS0728.

Skład portfela indeksu według stanu na 28 marca 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.