Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 stycznia 2023 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfeli indeksów obligacji, których administratorem jest GPW Benchmark, w tym także indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz NN Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii DS0432, DS1023, OK0724 i PS0527.

Skład portfela indeksu według stanu na 26 stycznia 2023 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.