Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 29 lipca 2022 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz NN Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). W indeksie zmieniła się liczba obligacji serii DS0432, DS1030, OK0423, OK0724, PS0527 i PS1024 .

Skład portfela indeksu według stanu na 26 lipca 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.