Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 30 czerwca 2022 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz NN Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). Portfel indeksu opuściły obligacje serii PS0123, a także zmieniła się liczba obligacji serii DS0432, DS1030, OK0423, OK0724, PS0527, PS1024 i WS0428.

Skład portfela indeksu według stanu na 27 czerwca 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.