Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 maja 2022 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz NN Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). W portfelu indeksu pojawiły się obligacje nowej serii (OK0724) oraz zmieniła się liczba obligacji serii DS0432, OK0423, PS0123, PS0527 i WS0428.

Skład portfela indeksu według stanu na 26 maja 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.