Skip to main content

Okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 31 stycznia 2022 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe (inPZU Obligacje Polskie oraz NN Indeks Obligacji) i jeden fundusz ETF (Beta ETF TBSP). W portfelu indeksu zmieniła się liczba obligacji serii WS0922.

Skład portfela indeksu według stanu na 26 stycznia 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.