Skip to main content

Okresowa zmiana indeksu TBSP.Index

Po sesji w dniu 30 kwietnia 2020 r. została przeprowadzona okresowa zmiana portfela indeksu TBSP.Index, którego stopę zwrotu odwzorowują dwa fundusze indeksowe: inPZU Obligacje Polskie oraz PKO Obligacji Rynku Polskiego.

W indeksie zaszły następujące zmiany:

  • zmiana liczby obligacji serii: DS0725, DS0726, DS1029, OK0722, PS1024, WS0428.

Poniższa tabela przedstawia skład portfela indeksu TBSP.Index po okresowej zmianie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.