Skip to main content

Ogromny wzrost liczby transgranicznych rejestracji ETF-ów w naszym kraju

Według niedawno opublikowanego corocznego raportu PwC na temat notowań i transgranicznej dystrybucji europejskich funduszy ETF, w ostatnich 12 miesiącach Polska znalazła się w gronie krajów, gdzie dokonano największej liczby nowych rejestracji zagranicznych ETF-ów. Było ich aż 197 – więcej odnotowano tylko w Danii (256), Finlandii (206) i Hiszpanii (205), natomiast mniej na przykład w Szwecji (186), Holandii (179), Francji (178), Luksemburgu (173), Austrii (157), Norwegii (137), Włoszech (130), czy Niemczech (103). Łącznie w okresie od połowy 2021 roku do połowy 2022 roku dokonano aż 2475 transgranicznych rejestracji funduszy ETF w Europie, a ich całkowita liczba przekroczyła po raz pierwszy w historii 20 tysięcy (21 260). Do krajów, gdzie liczba rejestracji ETF-ów ogółem jest największa, należą: Niemcy (1698), Włochy (1643), Wielka Brytania (1636), Holandia (1557), Szwecja (1548), Francja (1547), Hiszpania (1524) i Finlandia (1508).

Ostatnie 12 miesięcy okazało się przełomowe, jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych ETF-ów w naszym kraju. Jeszcze rok temu, było ich zaledwie 5, obecnie liczba ta wzrosła do 202. Wśród krajów/terytoriów, skąd pochodzą zarejestrowane do dystrybucji w Polsce ETF-y, prym wiodą Jersey (113) i Irlandia (87); dwa fundusze mają siedzibę w Luksemburgu. Nadal jednak sytuuje to nas w końcu tego zestawienia – za nami plasują się jedynie Słowacja, Czechy, Islandia, Węgry, Chorwacja, Guernsey, Jersey i Rosja. Nasz udział w całkowitej liczbie transgranicznych rejestracji ETF-ów w Europie wynosi 0,95%.

Znacząco wzrosła – z 1 do 6 – także liczba firm zarządzających aktywami, które chcą wprowadzić (lub już to zrobiły) swoje ETF-y do dystrybucji w Polsce. Obecnie do tego grona należą: BlackRock (iShares), Amundi, Fidelity, WisdomTree, Goldman Sachs i HanETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.