Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – wrzesień 2022 r.

Aktywność inwestorów na rynku funduszy ETF na GPW w Warszawie pozostaje wciąż na bardzo wysokim poziomie. Według danych warszawskiej giełdy łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa 11 funduszy ETF notowanych na parkiecie w Warszawie wyniosła w minionym miesiącu 90,1 mln zł i była o 8,7 mln zł (10,7%) wyższa niż w sierpniu. Był to jednocześnie najlepszy wrzesień w dotychczasowej historii obecności tych instrumentów finansowych na warszawskiej giełdzie. Dotąd najwyższe obroty ETF-ami w tym miesiącu miały miejsce w 2021 roku – 48,8 mln zł oraz w 2020 roku – 48,2 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wartość obrotów ETF-ami na warszawskiej giełdzie wyniosła już 748,6 mln zł i była o 55,4% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie obroty te były już tylko o 19,6 mln zł (2,5%) niższe niż w całym, rekordowym jak dotychczas 2020 roku (768,2 mln zł). Jest zatem pewne, że już w październiku obroty ETF-ami osiągną nowy, najwyższy w historii poziom.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.