Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – styczeń 2023 r.

Bardzo dobrze rozpoczął się rok 2023 w segmencie funduszy ETF na GPW w Warszawie. Według informacji warszawskiej giełdy łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa 11 funduszy ETF wyniosła w styczniu 108,4 mln zł mln zł, a zatem była o 31,2 mln zł (40,4%) wyższa niż miesiąc wcześniej. Był to jednocześnie najlepszy styczeń w dotychczasowej historii rynku funduszy ETF na warszawskim parkiecie – jak dotąd najwyższe obroty w tym miesiącu odnotowano w 2022 roku (102,3 mln zł). Ponadto był to czwarty najlepszy pod tym względem miesiąc w ogóle – wyższe obroty na rynku ETF-ów miały miejsce tylko w marcu 2020 r. oraz w listopadzie i marcu 2022 r.

Najwyższe obroty zanotowano w przypadku funduszy Beta ETF WIG20short (27,3 mln zł) oraz Beta ETF WIG20lev (27,2 mln zł). Sytuacja ta wpisuje się w obserwowany już od dłuższego czasu trend polegający na dominacji w obrotach na GPW w Warszawie funduszy przeznaczonych do aktywnego inwestowania – dla przypomnienia udział tych dwóch ETF-ów w obrotach ETF-ami ogółem w 2022 roku wyniósł aż 42,4%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.