Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – styczeń 2021 r.

Bardzo aktywnie rozpoczęli rok 2021 inwestorzy dokonujący transakcji tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi siedmiu funduszy ETF notowanych na warszawskiej giełdzie. Według informacji GPW w Warszawie łączna wartość obrotu tymi instrumentami finansowymi wyniosła w styczniu 57,12 mln zł. Choć był to rezultat o 14,45 mln zł (20,2%) gorszy od grudniowego, to równocześnie było to najlepsze otwarcie roku w dotychczasowej historii obecności ETF-ów na warszawskim parkiecie (jak dotąd najwyższe obroty styczniowe odnotowano w 2012 roku – 29,0 mln zł).

Łączny wolumen obrotów tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi funduszy ETF wyniósł 736,1 tys. sztuk, co oznacza spadek o 13,9% w stosunku do grudnia. Z kolei liczba złożonych zleceń sięgnęła 1042,9 tys. i była o 3,8% wyższa niż w poprzednim miesiącu.

Pod względem wartości obrotów zdecydowanie najpopularniejszy w styczniu był fundusz Beta ETF WIG20short (11,67 mln zł). Na drugim  miejscu uplasował się fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF (10,27 mln zł). Obroty pozostałymi ETF-ami nie przekroczyły 10 mln zł. Najmniejszym zainteresowaniem inwestorów, trzeci miesiąc z rzędu, cieszył się fundusz odwzorowujący wyniki indeksu DAX, który zanotował obroty poniżej 4 mln zł (3,85 mln zł).

W styczniu, po raz kolejny wzrosła liczba transakcji ETF-ami na warszawskiej giełdzie, zbliżając się do 10 tysięcy (9840 – o 361 więcej niż w grudniu). Najczęściej dokonywano transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF (2511 – najwięcej od kwietnia) i certyfikatami inwestycyjnymi funduszu Beta ETF mWIG40TR (1642 – najwięcej od czerwca). Najrzadziej dokonywano transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (783).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.