Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – marzec 2015 r.

Aktywność inwestorów w segmencie funduszy ETF na warszawskim parkiecie okazała się w marcu najwyższa od ponad trzech lat. Było to najprawdopodobniej zasługą zwiększonej liczby transakcji w okresie poprzedzającym wygasanie kontraktów terminowych (cześć inwestorów realizuje bowiem złożone strategie inwestycyjne na obu rynkach); w tym samym okresie mieliśmy też do czynienia z wyraźnym wzrostem wartości indeksu WIG20. Według danych GPW w Warszawie łączne obroty tytułami uczestnictwa tych funduszy wyniosły w minionym miesiącu aż 32,72 mln zł, co jest najlepszym rezultatem od lutego 2012 r. To jednocześnie trzeci najlepszy rezultat w historii – wyższą wartość obrotów na rynku ETF-ów w Polsce odnotowano jedynie w sierpniu 2011 r. (44,9 mln zł) oraz w lutym 2012 r. (40,1 mln zł). W pierwszym kwartale 2015 r. łączne obroty tytułami uczestnictwa trzech funduszy ETF notowanych na warszawskim parkiecie wyniosły 57,0 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku aż o 107,9%. To także najwyższe obroty w I kwartale od 2012 r. (wówczas sięgnęły 89,6 mln zł).

Największym zainteresowaniem inwestorów w marcu cieszył się fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20 – wartość obrotów jego tytułami uczestnictwa wyniosła 17,33 mln zł (aż o 868% więcej niż w lutym) i była najwyższa od września ubiegłego roku (18,73 mln zł). Na podkreślenie zasługują jednak przede wszystkim rekordowe obroty tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF DAX, które wyniosły blisko 11 mln zł (10,96 mln zł). To zdecydowanie najlepszy rezultat tego ETF-a, ponad dwukrotnie lepszy niż w najlepszym dotąd styczniu bieżącego roku (4,97 mln zł) i o 199% lepszy niż w lutym. Dużym zainteresowaniem cieszył się również fundusz Lyxor UCITS ETF S&P 500 – obroty tym instrumentem finansowym wyniosły 4,44 mln zł i były najwyższe od września 2013 r. (w porównaniu z lutym 2015 r. zwiększyły się o 208%).

Wzrost popularności ETF-ów widoczny był również w statystykach ilustrujących liczbę transakcji tymi instrumentami finansowymi. W sumie w marcu dokonano 1752 transakcji na rynku ETF-ów na GPW w Warszawie, co było drugim najlepszym wynikiem w historii (w styczniu br. przeprowadzono 2173 transakcje). Po raz pierwszy w historii liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF WIG20 (523) okazała się niższa od dwóch pozostałych funduszy ETF notowanych na warszawskim parkiecie. Liderem pod tym względem był w minionym miesiącu Lyxor UCITS ETF S&P 500 – 676 transakcji, najwięcej w historii tego ETF-a. Rekordowe obroty miały również miejsce w przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF DAX (553 transakcje).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.