Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – maj 2015 r.

Po rekordowych obrotach tytułami uczestnictwa funduszy ETF na warszawskim parkiecie w kwietniu (51,8 mln zł), w maju aktywność inwestorów w tym segmencie rynku wyraźnie spadła, choć nadal utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie (w porównaniu chociażby do 2014 r.). Według danych GPW w Warszawie w ubiegłym miesiącu wartość obrotów tymi instrumentami finansowymi wyniosła 25,05 mln zł i była o 26,79 mln zł (51,7%) niższa niż w kwietniu. W pierwszych pięciu miesiącach 2015 r. obroty ETF-ami na warszawskiej giełdzie wyniosły ogółem 133,86 mln zł, czyli były aż o 260,2% wyższe niż w analogicznym okresie 2014 roku. Łączny wolumen obrotów wyniósł w maju 96,7 tys. tytułów uczestnictwa funduszy ETF i był o 56,8% niższy niż w kwietniu. Nieznacznie zwiększyła się natomiast liczba złożonych zleceń – było ich w minionym miesiącu 1 375,9 tys., czyli o 6,0% więcej niż w kwietniu.

Drugi raz w historii (poprzednio w lutym br.) najwyższe obroty na rynku funduszy ETF w Warszawie odnotowano w przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF DAX. Wyniosły one 13,23 mln zł i były najwyższe w czteroletnim okresie notowań tego instrumentu finansowego na warszawskim parkiecie (dotąd najwyższy poziom obrotów tytułami uczestnictwa tego funduszy zanotowano w marcu br. – 10,96 mln zł). Wyraźnie zmniejszyło się natomiast w maju (w porównaniu z kwietniem) zainteresowanie inwestorów dwoma pozostałymi ETF-ami notowanymi na GPW w Warszawie. Wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF WIG20 spadła aż o 75,2% do 8,91 mln zł, zaś w przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF S&P 500 spadek obrotów sięgnął 51,0% (2,91 mln zł).

Według danych GPW w Warszawie w maju doszło do 1224 transakcji tytułami uczestnictwa ETF-ów – to o 297 mniej niż w kwietniu. Największy spadek pod tym względem odnotował fundusz Lyxor UCITS ETF WIG20 (445 transakcji – o 205 mniej niż miesiąc wcześniej), jednak pozostał on liderem rynku ETF-ów na warszawskim parkiecie. Drugą pozycję w tym zestawieniu zajął Lyxor UCITS ETF DAX (402 transakcje – o 61 mniej niż w kwietniu), natomiast najmniej transakcji zawarto w przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF S&P 500 (377 – o 31 mniej niż w kwietniu).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.