Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – luty 2013 r.

W segmencie funduszy ETF na GPW w Warszawie wciąż panuje marazm. Według danych GPW w Warszawie wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy Lyxor ETF WIG20, Lyxor ETF S&P 500 i Lyxor ETF DAX wyniosła w lutym 2013 r. 7,62 mln zł i była o 2,6 mln zł (25,6%) od wyniku styczniowego. W stosunku do średniej wartości obrotów na rynku ETF-ów w ostatnich 12 miesiącach lutowe obroty były mniejsze o 6,7 mln zł. W pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. wartość obrotów tymi instrumentami była niższa aż o 74,2% względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Według informacji warszawskiej giełdy 4,76 mln zł obrotów przypadło na fundusz odwzorowujący wyniki indeksu WIG20 (to o 51,5% mniej niż w styczniu), 0,22 mln zł na fundusz replikujący stopę zwrotu indeksu S&P 500 (to o 26,7% mniej niż w styczniu) oraz aż 2,64 mln zł na fundusz naśladujący zachowanie indeksu DAX (to blisko dziewiętnastokrotnie więcej niż w poprzednim miesiącu). Łącznie w lutym zawarto 740 transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 32 więcej niż w styczniu. 630 transakcji dotyczyło tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20, 58 transakcji tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF S&P 500, zaś 52 tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF DAX.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.