Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – listopad 2020 r.

Listopad przyniósł znaczące ożywienie wśród inwestorów dokonujących transakcji w segmencie funduszy ETF na GPW w Warszawie. Jak poinformowała warszawska giełda łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi siedmiu funduszy ETF wyniosła w minionym miesiącu 71,43 mln zł i była o 29,37 mln zł (69,8%) wyższa niż w październiku. Równocześnie były to najwyższe obroty od czerwca bieżącego roku. Łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa ETF-ów od początku roku wyniosła 696,6 mln zł, co oznacza że była o 351,6% wyższa niż w tym samym okresie 2019 roku i o 298,5% wyższa niż w całym ubiegłym roku.

Również pozostałe listopadowe statystyki rynku ETF-ów okazały się znacząco lepsze niż w kilku poprzednich miesiącach. Łączny wolumen obrotów tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi funduszy ETF wyniósł 991,7 tys. sztuk, co oznacza wzrost aż o 113,4% w stosunku do października i najwyższy poziom od pięciu miesięcy. Z kolei liczba złożonych zleceń sięgnęła 1087,5 tys. i choć była o 1,7% niższa niż w poprzednim miesiącu, to znacznie przekroczyła liczbę zleceń w lipcu, sierpniu i we wrześniu.

Pod względem wartości obrotów zdecydowanie najpopularniejszy w listopadzie – podobnie jak w trzech poprzednich miesiącach – okazał się fundusz Beta ETF WIG20short (23,3 mln zł). Co ciekawe, na drugim miejscu uplasował się Beta ETF WIG20lev (12,0 mln zł), co dowodzi dużej aktywności traderów na rynku ETF-ów w ubiegłym miesiącu. Obroty pozostałymi ETF-ami oscylowały pomiędzy 7 a 9 mln zł, jedynie fundusz odwzorowujący wyniki indeksu DAX zanotował obroty nieznacznie przekraczające 4 mln zł. Był to zresztą jedyny ETF, którego obroty w listopadzie były niższe niż w październiku (o 23,5%). Pozostałe fundusze odnotowały wzrost obrotów – największy stał się udziałem funduszy Beta ETF WIG20lev (o 255%), Beta ETF mWIG40TR (o 127%) i Beta ETF WIG20TR (o 113%).

Trzeci miesiąc z rzędu wzrosła liczba transakcji ETF-ami na warszawskiej giełdzie. Inwestorzy zawarli łącznie 8591 transakcji tymi instrumentami finansowymi, czyli o 1111 więcej niż w październiku i najwięcej od czerwca. Najczęściej dokonywano transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Beta ETF WIG20short (2092) (najlepszy rezultat tego funduszu od kwietnia), Lyxor S&P 500 UCITS ETF (1713) i Beta ETF mWIG40TR (1241). W stosunku do poprzedniego miesiąca najbardziej zwiększyła się liczba transakcji certyfikatami funduszu Beta ETF WIG20short (o 837), a najbardziej spadła liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor DAX UCITS ETF (o 70).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.