Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – lipiec 2020 r.

Aktywność inwestorów w segmencie funduszy ETF na warszawskiej giełdzie, choć utrzymuje się wciąż na relatywnie wysokim poziomie (w stosunku do okresu sprzed wybuchu pandemii koronawirusa), systematycznie słabnie. Według danych GPW w Warszawie łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi siedmiu funduszy ETF wyniosła w minionym miesiącu 40,40 mln zł i była aż o 34,55 mln zł (46,1%) niższa niż w czerwcu. Był to zatem najsłabszy wynik od stycznia bieżącego roku, wyraźnie gorszy nie tylko od marca czy kwietnia, ale także od maja i czerwca. Wydaje się że jest to konsekwencją mniejszej zmienności panującej na rynku akcji, co ogranicza zainteresowanie tym rynkiem części inwestorów, zwłaszcza o bardziej spekulacyjnym nastawieniu. W pierwszych siedmiu miesiącach 2020 roku łączne obroty na rynku ETF-ów na GPW w Warszawie wyniosły 508,4 mln zł i były prawie sześciokrotnie wyższe niż w tym samym okresie 2019 roku (wzrost o 474,6%) i o 191% wyższe niż w całym 2019 roku.

Również w przypadku innych lipcowych statystyk rynku ETF-ów na GPW w Warszawie odnotowano istotnie gorsze rezultaty w porównaniu z poprzednim miesiącem. Łączny wolumen obrotów tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi funduszy ETF wyniósł jedynie 493,6 tys. sztuk, co oznacza spadek aż o 51,2% w stosunku do czerwca i najniższy poziom od stycznia. Z kolei liczba złożonych zleceń sięgnęła 947,7 tys., była więc o 23,0% niższa niż w poprzednim miesiącu i najniższa od lutego.

Pod względem wartości obrotów – po czterech miesiącach „panowania” funduszu Beta ETF WIG20short – na czoło wysunął się Lyxor S&P 500 UCITS ETF (8,2 mln zł); na kolejnych miejscach uplasowały się Beta ETF WIG20short (7,1 mln zł) i Lyxor WIG20 UCITS ETF (6,3 mln zł). Wszystkie ETF-y odnotowały znacząco niższe obroty w stosunku do czerwca – w największym stopniu obniżyły się w przypadku Beta ETF WIG20lev (o 59,0%) i Beta ETF WIG20TR (o 57,9%), a najmniej w przypadku Lyxor S&P 500 UCITS ETF (o 14,7%).

Istotnie obniżyła się również liczba transakcji tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi funduszy ETF. Inwestorzy zawarli łącznie 7004 transakcje tymi instrumentami finansowymi, czyli o 37,0% mniej niż w czerwcu i aż o 71,1% mniej niż w rekordowym pod tym względem marcu. Najczęściej dokonywano transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF (1923) – to już szósty miesiąc z rzędu, gdy ten ETF jest liderem w tym aspekcie. Drugim funduszem, w przypadku którego liczba transakcji przekroczyła tysiąc, był Beta ETF mWIG40TR (1350). W stosunku do poprzedniego miesiąca najbardziej zmniejszyła się liczba transakcji certyfikatami funduszu Beta ETF WIG20short (o 51,4% do 711), a najmniej spadła liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF (o 22,1%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.