Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – kwiecień 2020 r.

Aktywność inwestorów na rynku funduszy ETF na GPW w Warszawie w kwietniu była mniejsza niż w marcu, wciąż jednak utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie. Według danych warszawskiej giełdy łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi siedmiu ETF-ów wyniosła w minionym miesiącu 100,20 mln zł, a zatem była o 45,51 mln zł (31,2%) niższa niż w marcu. Równocześnie był to drugi rezultat w blisko dziesięcioletniej już historii obecności tych instrumentów finansowych na warszawskim parkiecie. W pierwszych czterech miesiącach 2020 roku obroty na rynku ETF-ów wyniosły w sumie 317,1 mln zł i były blisko sześciokrotnie wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku (wzrost o 498,8%). W ciągu tych czterech miesięcy obroty okazały się wyższe niż w jakimkolwiek dotychczas pełnym roku obecności funduszy ETF na warszawskiej giełdzie.

W przypadku pozostałych statystyk krajowego rynku ETF-ów wyniki również okazały się imponujące, choć gorsze niż miesiąc wcześniej. Łączny wolumen obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF wyniósł w kwietniu 1 422,8 tys. sztuk (spadek o 35,2% w stosunku do marca), ale był to drugi najlepszy rezultat w historii. Liczba złożonych zleceń wyniosła w sumie 1 631,7 tys., była zatem o 44,3% niższa niż w marcu.

Pod względem wartości obrotów, tak jak miesiąc wcześniej, zdecydowanym liderem okazał się fundusz Beta ETF WIG20short (48,28 mln zł), mimo iż obroty jego certyfikatami inwestycyjnymi zmniejszyły się o 20 mln zł wobec marca. Obroty pozostałymi ETF-ami były dość podobne – wahały się od 10,46 mln zł (Beta ETF mWIG40TR) do 13,11 mln zł (Beta ETF WIG20TR). Jedynym funduszem, w przypadku którego kwietniowe obroty były wyższe niż marcowe był Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (10,84 mln zł). To jednocześnie czwarty wynik w dotychczasowej obecności tego ETF-a na warszawskim parkiecie.

Liczba transakcji tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi funduszy ETF w kwietniu, choć zdecydowanie niższa niż w marcu (o 38,3%), prezentowała się bardzo okazale na tle wcześniejszych miesięcy. Inwestorzy zawarli ogółem aż 14 954 transakcje tymi instrumentami finansowymi – to drugi rezultat w historii. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się – tak jak miesiąc wcześniej – fundusze Lyxor S&P 500 UCITS ETF (2950 transakcji), Beta ETF WIG20short (2694) i Lyxor WIG20 UCITS ETF (2215). W przypadku funduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF kwietniowa liczba transakcji (1622) była rekordowa dla tego funduszu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.