Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – kwiecień 2015 r.

Rekordowe notowania na amerykańskich i europejskich parkietach oraz coraz lepsze nastroje panujące na GPW w Warszawie znalazły wreszcie wyraźnie odzwierciedlenie w segmencie funduszy ETF na warszawskiej giełdzie. Pierwsze symptomy wzrostu aktywności inwestorów widoczne były już w marcu, kiedy to obroty tytułami uczestnictwa trzech funduszy ETF wyniosły 32,7 mln zł i były najwyższe od ponad trzech lat, ale naprawdę wyjątkowy okazał się dopiero kwiecień. W minionym miesiącu, według danych GPW w Warszawie, łączne obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF wyniosły aż 51,84 mln zł i były najwyższe w już blisko pięcioletniej historii obecności tych instrumentów finansowych na warszawskim parkiecie (dotychczas najwyższe obroty odnotowano w sierpniu 2011 r. – 44,9 mln zł). Od początku 2015 r. obroty w tym segmencie rynku wyniosły już w sumie 108,8 mln zł – to nie tylko o 229% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, ale także więcej niż w całym 2014 roku (103 mln zł)!

Rekordowe obroty tytułami na rynku funduszy ETF w kwietniu to przede wszystkim zasługa inwestorów, którzy dokonywali transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF WIG20. W minionym miesiącu obroty tym instrumentem wyniosły blisko 36 mln zł (35,92 mln zł) i także okazały się najwyższe w historii (dotychczas najwyższy poziom obrotów w przypadku funduszu odwzorowującego wyniki indeksu WIG20 – 33,99 mln zł – miał miejsce w sierpniu 2011 r.); ponadto obroty te były ponad dwukrotnie wyższe niż w marcu (wzrost o 107,3%). Wysokie obroty odnotowano również w przypadku pozostałych dwóch ETF-ów obecnych na warszawskim parkiecie, jednak nie były to rekordowe wartości. Wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF DAX wyniosła 9,98 mln zł i była o 8,9% niższa od rekordowych obrotów zanotowanych w marcu, natomiast wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF S&P 500 wyniosła 5,94 mln zł i choć była o 33,8% wyższa niż w marcu, to jednak o ponad 4 mln zł niższa od rekordu odnotowanego we wrześniu 2013 r. (9,99 mln zł).

Co ciekawe, rekordowym w ujęciu wartościowym obrotom nie towarzyszyła rekordowa liczba zawartych transakcji tymi walorami, co sugerować może że na rynek ETF-ów wkroczyli także inwestorzy o nieco zasobniejszych portfelach. Według danych GPW w Warszawie w kwietniu zawarto łącznie 1521 transakcji tytułami uczestnictwa ETF-ów – choć to znacząca liczba, to jednak mniejsza niż w marcu (1752) i styczniu br. (2173). Liczba transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF WIG20 była o 127 większa niż w marcu i wyniosła 650. W przypadku pozostałych dwóch funduszy liczba transakcji była niższa niż w marcu, kiedy to osiągnęła (dla tych ETF-ów) rekordowe poziomy. W przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF S&P 500 zawarto 408 transakcji (o 268 mniej niż miesiąc wcześniej), zaś w przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF DAX zawarto 463 transakcje (o 90 mniej niż w marcu).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.