Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – kwiecień 2013 r.

Kwiecień przyniósł ponowny spadek aktywności inwestorów w segmencie funduszy ETF na GPW w Warszawie. Obroty tytułami uczestnictwa trzech funduszy ETF (Lyxor ETF WIG20, Lyxor ETF S&P 500 i Lyxor ETF DAX) notowanych na warszawskim parkiecie – według danych GPW w Warszawie – wyniosły zaledwie 11,76 mln zł i były o 3,80 mln zł (24,4%) niższe od obrotów zanotowanych w marcu. Od początku 2013 r. wartość obrotów na rynku ETF-ów wyniosła 45,19 mln zł i była niższa o 58,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Według informacji warszawskiej giełdy 11,13 mln zł obrotów przypadło na fundusz odwzorowujący wyniki indeksu WIG20 (spadek w porównaniu z marcem o 4,5%), 0,31 mln zł na fundusz replikujący stopę zwrotu indeksu S&P 500 (spadek o 41,5%) oraz 0,32 mln zł na fundusz naśladujący zachowanie indeksu DAX (spadek aż o 90,6%). Łącznie w kwietniu zawarto 714 transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF – o 313 (30,5%) mniej niż w marcu. 576 transakcji przeprowadzono na tytułach uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20, 81 transakcji dotyczyło tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF S&P 500, zaś 57 tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF DAX.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.