Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – grudzień 2014 r. i cały 2014 rok

Koniec 2014 roku przyniósł lekkie ożywienie w segmencie funduszy ETF na warszawskim parkiecie. Obroty tytułami uczestnictwa trzech funduszy tego rodzaju notowanych na GPW w Warszawie, choć nadal trudno je uznać za zadowalające (choćby na tle lat wcześniejszych), wzrosły w grudniu – według danych warszawskiej GPW – o 3,67 mln zł (71,4%) w porównaniu z listopadem i wyniosły 8,81 mln zł. W całym 2014 roku całkowite obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF nieznacznie przekroczyły poziom 100 mln zł i wyniosły 103,02 mln zł (średnio 8,58 mln zł miesięcznie). W porównaniu do roku 2013 oznacza to spadek aż o 39,2%. Dotychczas najwyższe obroty tymi instrumentami finansowymi zanotowano w 2011 r. (284,3 mln zł).

Najwyższe obroty w grudniu stały się udziałem funduszu Lyxor UCITS ETF WIG20 – wyniosły one 5,65 mln zł i były o 110% wyższe od listopadowych. Drugim pod względem popularności funduszem ETF na warszawskim parkiecie w minionym miesiącu okazał się Lyxor UCITS ETF S&P 500 (1,85 mln zł, wzrost o 78%). Były to drugi najlepszy wynik tego funduszu w 2014 roku (wyższe obroty odnotowano jedynie w styczniu), dzięki czemu po raz pierwszy od października 2013 r. obroty tym instrumentem okazały się wyższe od obrotów tytułami uczestnictwa Lyxor UCITS ETF DAX. W przypadku tego ostatniego funduszu obroty sięgnęły 1,31 mln zł i były niższe od listopadowych o prawie 8%.

W całym 2014 r. zdecydowanie najwyższe obroty zanotował Lyxor UCITS ETF WIG20 – wyniosły one 70,87 mln zł (o 45,5% mniej niż w 2013 r.), co stanowiło 68,8% całkowitych obrotów ETF-ami na GPW w Warszawie w 2014 r. Niemal 20 mln zł (dokładnie 19,99 mln zł) wyniosły obroty tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF DAX (o 32,3% więcej niż rok wcześniej) – udział tego funduszu w rynku wyniósł 19,4%. Najmniejszą aktywność wykazali inwestorzy w przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF S&P 500. Łączne obroty jego tytułami uczestnictwa w 2014 r. wyniosły 12,15 mln zł (o 50,0% mniej niż w 2013 r.), co stanowiło 11,8% całkowitych obrotów tymi instrumentami finansowymi.

Bardzo udany okazał się natomiast grudzień, jeśli weźmiemy pod uwagę statystykę dotyczącą liczby transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF. Według danych warszawskiej giełdy w ubiegłym miesiącu zawarto bowiem 1352 takie transakcje – aż o 555 więcej niż w listopadzie. Był to równocześnie trzeci najlepszy rezultat w dotychczasowej historii ETF-ów na GPW w Warszawie – więcej transakcji miało miejsce jedynie w sierpniu 2011 r. (1484) oraz w czerwcu 2013 r. (1366). Największą liczbę transakcji zanotowano w przypadku funduszu Lyxor UCITS ETF WIG20 (681 – o 308 więcej niż miesiąc wcześniej). 484 transakcje przeprowadzono na tytułach uczestnictwa funduszu Lyxor UCITS ETF S&P 500 (wzrost o 204, rekordowy wynik tego funduszu), natomiast 187 transakcji dotyczyło funduszu Lyxor UCITS ETF DAX (wzrost o 43).

W ciągu 12 miesięcy 2014 r. zawarto w sumie 10 322 transakcje tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie, czyli o 286 (2,7%) mniej niż w 2013 r. Najwięcej transakcji dotyczyło funduszu Lyxor UCITS ETF WIG20 (52,8% transakcji ogółem), choć jego przewaga nad pozostałym dwoma funduszami nie była już tak wyraźna jak w latach poprzednich. 28,7% ogółu ubiegłorocznych transakcji przypadło na fundusz Lyxor UCITS ETF S&P 500 (2962 transakcje), natomiast 18,5% na fundusz Lyxor UCITS ETF DAX (1907 transakcji).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.