Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – grudzień 2012 r.

Według danych GPW w Warszawie obroty tytułami uczestnictwa funduszy Lyxor ETF WIG20, Lyxor ETF S&P 500 i Lyxor ETF DAX wyniosły w grudniu 2012 r. 10,14 mln zł. Były one zatem wyższe od obrotów listopadowych o 7,31 mln zł (251%). W całym 2012 r. łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 223,2 mln zł i była o 61,1 mln zł (21,5%) mniejsza niż w 2011 roku.

Według statystyk warszawskiej giełdy 9,65 mln zł obrotów przypadło na fundusz odwzorowujący wyniki indeksu WIG20, 0,27 mln zł na fundusz replikujący stopę zwrotu indeksu S&P 500, zaś 0,22 mln zł na fundusz naśladujący zachowanie indeksu DAX. Łącznie w grudniu zawarto 713 transakcje tytułami uczestnictwa funduszy ETF – blisko dwukrotnie więcej niż w listopadzie (96,4%). W minionym miesiącu zawarto 601 transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20, 74 transakcje tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor ETF S&P 500 oraz 38 transakcji tytułami uczestnictwa funduszu Lyxor ETF DAX.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.