Skip to main content

Obroty tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie – czerwiec 2020 r.

Nie ustaje ogromne zainteresowanie inwestorów ETF-ami notowanymi na GPW w Warszawie, co świadczy o tym iż te instrumenty finansowe na dłużej (a być może na stałe) skupiły uwagę części giełdowych graczy. Według danych GPW w Warszawie łączna wartość obrotów tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi siedmiu funduszy ETF wyniosła w ubiegłym miesiącu 74,95 mln zł i była niemal identyczna jak w maju (spadek jedynie o 0,98 mln zł, czyli o 1,3%). Był to czwarty najlepszy rezultat w historii obecności tych funduszy ETF na warszawskim parkiecie. Od początku bieżącego roku łączne obroty na rynku ETF-ów na GPW w Warszawie wyniosły 468,0 mln zł i były ponad sześciokrotnie wyższe niż w tym samym okresie 2019 roku (wzrost o 508,6%) i o 168% wyższe niż w całym 2019 roku.

W przypadku innych czerwcowych statystyk krajowego rynku ETF-ów okazały się one zbliżone do majowych. Łączny wolumen obrotów tytułami uczestnictwa funduszy ETF wyniósł 1 010,7 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 3,4% w stosunku do maja. Liczba złożonych zleceń wyniosła w sumie 1 230,6 tys., była zatem o 2,6% niższa niż w poprzednim miesiącu.

Pod względem wartości obrotów zdecydowanym liderem okazał się fundusz Beta ETF WIG20short (15,13 mln zł), mimo iż obroty jego certyfikatami inwestycyjnymi zmniejszyły się o 35,3% wobec maja. Obroty kolejnymi pięcioma ETF-ami były na dość zbliżonym poziomie – wahały się od ok. 9 do ok. 12 mln zł. Jedynym funduszem, w przypadku którego obroty były niższe niż 8 mln zł był Lyxor DAX (DR) UCITS ETF (7,86 mln zł). Z drugiej jednak strony fundusz ten odnotował największy miesięczny wzrost obrotów (o 48,0%) – za nim uplasowały się Lyxor S&P 500 UCITS ETF (wzrost o 22,0%) i Beta ETF WIG20TR (wzrost o 21,6%).

Liczba transakcji tytułami uczestnictwa i certyfikatami inwestycyjnymi funduszy ETF w czerwcu była nieznacznie (o 3,5%) wyższa niż miesiąc wcześniej, wciąż jednak utrzymywała się na wysokim (jak na nasz rynek) poziomie. Inwestorzy zawarli ogółem 11 118 transakcji tymi instrumentami finansowymi – to trzeci wynik w historii. Największym zainteresowaniem cieszył się – tak jak w ostatnich kilku miesiącach – fundusz Lyxor S&P 500 UCITS ETF (2469 transakcji). Równo 2 tysiące transakcji zostało zawartych w przypadku funduszu Beta ETF mWIG40TR (odnotował on również największy miesięczny wzrost liczby transakcji – o 26,6%), natomiast w pozostałych funduszach liczba transakcji oscylowała między 1,2 tys. i 1,5 tys.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.