Skip to main content

Obniżka opaty za zarządzanie w funduszu PKO Obligacji Rynku Polskiego

Od 1 czerwca 2020 r. stawka opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym PKO Obligacji Rynku Polskiego zarządzanym przez PKO TFI została obniżona z 0,70% do 0,50% (to jeden z kilku funduszy dłużnych PKO w których zostały zredukowane opaty za zarządzanie). Jak tłumaczy towarzystwo, praktyczne wyzerowanie głównej stopy procentowej NBP po ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej i rekordowo niskie rentowności papierów skarbowych to okoliczności, które zmieniają warunki działania nie tylko banków, ale także innych instytucji finansowych i ich klientów.

W opinii Piotra Żochowskiego, prezesa PKO TFI, decyzje Rady Polityki Pieniężnej to wydarzenie o olbrzymim znaczeniu dla wszystkich oszczędzających i inwestujących. One same oraz zachowania rynków w ich konsekwencji mają istotny wpływ na poziom rentowności inwestycji w papiery dłużne. Dzięki naszym mocnym fundamentom, możemy zareagować błyskawicznie na te nowe okoliczności. Tniemy opłaty za zarządzanie w funduszach lokujących w obligacje, tak aby dostosować je do obecnego poziomu rentowności polskich papierów dłużnych.

Przypomnijmy, iź fundusz PKO Obligacji Rynku Polskiego dąży do odwzorowania stopy zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP). Na koniec kwietnia 2020 r. jego aktywa netto wynosiły zaledwie 916,5 tys. zł. Jest on jedynym, obok funduszu inPZU Obligacje Polskie, fundusem indeksowym posiadającym ekspozycję na rynek polskich obligacji skarbowych (oba fundusze naśladują indeks TBSP). Fundusz zarządzany przez TFI PZU pobiera opłatę za zarządzanie także w wysokości 0,5% rocznie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.