Skip to main content

Obniżenie opłaty za zarządzanie w funduszach Beta ETF WIG20short i Beta ETF WIG20lev

W dniu 24 lutego 2020 r. zarząd AgioFunds TFI podjął uchwałę obniżającą opłatę za zarządzanie pobieraną w funduszach Beta ETF WIG20short PFIZ i Beta ETF WIG20lev PFIZ z 2,00% do 1,00% w skali roku.

Dodatkowo, aby uczynić kwotowania funduszy atrakcyjnymi w stosunku do kontraktów futures na WIG20, w wyniku porozumienia z Animatorem Funduszy tj. DM BOŚ, Animator Funduszu będzie dążył do zawężania spreadu kwotowań nawet do poziomów poniżej 0,05%.

Przykładowo, mogłoby to oznaczać kwotowanie dla funduszu:

  • Beta ETF WIG20short – 100 sztuk ze spreadem 10 groszy np. 100 sztuk kupna po 413,10 i 100 sztuk sprzedaży po 413,20

  • Beta ETF WIG20lev – 100 sztuk ze spreadem 2 grosze np. 2000 sztuk kupna po 45,28 i 2000 sztuk sprzedaży po 45,30

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.