Skip to main content

Obniżenie opłaty za wprowadzanie do obrotu giełdowego kolejnych ETF-ów

Zgodnie z Uchwałą Nr 359/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie obniżenia stawek niektórych opłat giełdowych pobieranych od emitentów na Głównym Rynku GPW, od 14 maja obniżona została do wysokości 1.000 zł stawka opłaty giełdowej pobieranej za każde kolejne wprowadzenie do obrotu giełdowego ETF-ów oznaczonych danym kodem ISIN, o której mowa w pkt 1.3.2 Załączników Nr 2 i 3 do Regulaminu Giełdy.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.