Skip to main content

Nowy indeks na GPW w Warszawie

Od pierwszej sesji w styczniu 2011 r. warszawska Giełda Papierów Wartościowych będzie publikować nowy indeks. WIGdiv obejmie do 30 spółek z indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 o najwyższych stopach dywidendy. Uczestnicy indeksu muszą także legitymować się regularną wypłatą dywidendy (co najmniej 3 razy na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych). Lista uczestników indeksu będzie wyznaczana po ostatniej sesji sierpnia, zaś po ostatniej sesji lutego, maja i listopada będą aktualizowane wagi spółek w indeksie, przy czym waga największych spółek nie może przekraczać poziomu 10%. WIGdiv będzie indeksem dochodowym, a więc przy jego wyliczaniu pod uwagę będzie brana informacja o dywidendach i prawach poboru.Wraz z rozwojem rynku kapitałowego rośnie liczba spółek, które dzielą się swoimi zyskami z akcjonariuszami oraz łączna wartość dywidendy przez nie wypłacana. Na koniec listopada 2010 r. 93 spółki wypłaciły dywidendę z zysku o rekordowej wartości przekraczającej 16 mld zł. Warto zauważyć, że przeciętna stopa dywidendy jest na poziomie konkurencyjnym w stosunku do przeciętnego oprocentowania lokat bankowych. Poza walorami informacyjnymi indeks WIGdiv może stanowić podstawę dla funduszy inwestycyjnych oraz funduszy typu ETF. Celem utworzenia WIGdiv jest także kreowanie dobrych praktyk wśród spółek giełdowych, które dzielą się wypracowanym zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Tego rodzaju produkty istniejące na innych rynkach cieszą się bardzo dużą popularnością wśród inwestorów.

Portfel indeksu WIGdiv prezentuje poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.