Skip to main content

Nowy harmonogram sesji giełdowej na GPW w Warszawie

W dniach 27 oraz 28 marca 2013 r. odbyły się spotkania Zarządu Giełdy z przedstawicielami Rady Domów Maklerskich i Zarządu Izby Domów Maklerskich, których przedmiotem było uzgodnienie zmian w harmonogramie notowań ciągłych na rynkach organizowanych przez GPW. Strony osiągnęły porozumienie w kwestii zmienionego harmonogramu.

Zgodnie z porozumieniem, sesja dla instrumentów rynku terminowego rozpoczynać się będzie od godz. 8:45, a dla instrumentów rynku kasowego (w tym m.in. dla tytułów uczestnictwa funduszy ETF) o godz. 09:00. Na obu rynkach notowania będą kończyły się o godz. 17:05.Nowy harmonogram notowań na warszawskiej giełdzie zacznie obowiązywać od dnia oddania do użytku systemu transakcyjnego UTP, tj. od 15 kwietnia 2013 r. Proponowana zmiana harmonogramu ma charakter czasowy i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2013 r., co pozwoli GPW oraz innym uczestnikom rynku na ocenę efektów biznesowych tej decyzji oraz zbadanie preferencji inwestorów w trakcie 2013 r. Dalsze decyzje w tej sprawie będą podejmowane nie później niż na cztery tygodnie przed zakończeniem roku.

Najważniejsze informacje dotyczące nowego harmonogramu notowań ciągłych:

Faza notowań

Rynek Terminowy

Rynek Kasowy

Przed otwarciem

8:30 – 8:45

8:30 – 9:00

Otwarcie

8:45

9:00

Notowania ciągłe

8:45 – 16:50

9:00 – 16:50

Przed zamknięciem

16:50 – 17:00

16:50 – 17:00

Zamknięcie

17:00

17:00

Dogrywka

17:00 – 17:05

17:00 – 17:051

1 Nie dotyczy rynku Catalyst

Zmiany harmonogramu notowań giełdowych, zarówno w systemie notowań ciągłych (dla różnego typu instrumentów finansowych), jak i w systemie kursu jednolitego, zostały wprowadzone – zgodnie z uchwałą nr 333/2013 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z 28 marca 2013 . – do „Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP” – w Dziale IV w § 5 ust. 1 pkt. 1 (w przypadku notowań ciągłych dla większości instrumentów rynku kasowego – w tym tytułów uczestnictwa funduszy ETF), pkt. 2 (w przypadku notowań ciągłych dla instrumentów pochodnych), pkt. 3 (w przypadku notowań ciągłych dla dłużnych instrumentów finansowych), pkt. 4 (w przypadku notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego), pkt. 5 (w przypadku notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego), w Dziale V w § 4 ust. 1 (dla instrumentów strukturyzowanych) oraz w Dziale VI w § 12 ust. 3, w § 12, w § 17 ust. 2 i w § 18 ust. 3 (dla transakcji pakietowych – w § 17 ust. 2 – dla transakcji pakietowych ETF-ami).

Jednolity tekst „Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP” znajduje się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.