Skip to main content

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w Dzienniku Ustaw

6 października opublikowana została w Dzienniku Ustaw nr 165 pod pozycją 1316 ustawa z 4 września 2008 roku o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 28 nowelizacji wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, czyli 21 października.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.