Skip to main content

Nowe indeksy giełdowe: WIG140 i WIG-gry

GPW Benchmark informuje o wprowadzeniu dwóch nowych indeksów z Rodziny Indeksów Giełdowych, które odpowiadają na zapotrzebowanie uczestników rynku kapitałowego: WIG140 oraz WIG-gry. 

WIG140: rozpoczęcie publikacji dnia 20 grudnia 2021 r.
W skład portfela indeksu wejdą pakiety akcji 140 spółek notowanych na GPW w Warszawie, zakwalifikowanych do portfeli indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Będzie to indeks obliczany w formule dochodowej, tzn. oprócz kursów transakcji jego wartość uwzględniać będzie otrzymywane dywidendy i prawa poboru z akcji uczestniczących w portfelu indeksu.

WIG-gry: rozpoczęcie publikacji dnia 21 marca 2022 r.
Będzie to jeden z subindeksów sektorowych, tzn. obejmujących akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, wchodzących w skład indeksu WIG i  jednocześnie zakwalifikowanych  do określonego sektora gospodarki zgodnie z Regulaminem klasyfikacji sektorowej. W portfelu indeksu znajdą się akcje spółek z sektora producentów gier, notowanych na GPW w Warszawie. Będzie to indeks o charakterze dochodowym, tzn. oprócz kursów transakcji jego wartość uwzględniać będzie otrzymywane dywidendy i prawa poboru z akcji uczestniczących w portfelu indeksu.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.