Skip to main content

Nowe dokumenty funduszy ETF Lyxor AM notowanych na warszawskim parkiecie

W ubiegłym tygodniu spółka Lyxor Asset Management opublikowała na swojej stronie internetowej nowy prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (zaktualizowany w styczniu 2013 r.) oraz zaudytowane roczne sprawozdanie finansowe ww. funduszu (według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.). Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG to luksemburski fundusz parasolowy, w skład którego wchodzą obecnie 34 subfundusze, w tym m.in. Lyxor ETF WIG20, Lyxor ETF S&P 500 i Lyxor ETF DAX, których tytuły uczestnictwa znajdują się w obrocie na GPW w Warszawie. Z dokumentami tymi (a także m.in. z „Kluczowymi informacjami dla inwestorów”) można zapoznać się na stronie Lyxora, bądź na naszej stronie w zakładce „Dokumenty” każdego z funduszy (poniżej także linki do stron z dokumentami):

  • Lyxor ETF WIG20 – dokumenty

  • Lyxor ETF S&P 500 – dokumenty

  • Lyxor ETF DAX – dokumenty

Spółka Lyxor Asset Management rozpoczęła równocześnie proces odświeżania wizerunku swojej strony internetowej adresowanej do polskich inwestorów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.